Про коледж

Історична довідка

 

Передісторія Фахового коледжу зв’язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку розпочалася ще 1900 року, коли в Одесі було відкрито Вищі курси телеграфних механіків, які готували техніків для півдня Російської імперії. Приміщення курсів знаходилось на Старопортофранківській, 16.
У 1920 році створено Одеський електротехнікум зв’язку, який 1923 р. став Одеським вищим електротехнікумом сильних струмів ім. Г. Гринька (ОВЕ). Після чотирьох років навчання випускникам ОВЕ надавалась кваліфікація інженера.
У 1925 року при Вищому електротехнікумі створюється слабкострумове відділення з трьома групами телеграфістів, телефоністів і радистів.
За роки свого існування Одеський електротехнікум зв’язку підготував понад 40 тисяч висококваліфікованих спеціалістів.
Вагомий внесок у розвиток технікуму внесли директора: Ясиновський С.Д. (1930 рік), Пишкін І.П. (1952-1958 рр., випускник Одеського політехнічного інституту 1930 р., інженер електрик сильних струмів, колишній ректор ОЕІЗ; Пишний Я.М. (1973-1995 рр.), який у 1942 р. закінчив Військово-морське училище ім. ЛКСМУ за фахом «Офіцер-зв’язківець військово-морського флоту» і в 1957 р. Військово-морську академію суднобудування та озброєння ім. А.М. Крилова за фахом «Зв’язківець вищої кваліфікації»;
З 2008 року коледж очолює Петрусенко С.Ю., який 1984 року закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Математика», кандидат педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професіональної освіти».
За відмінну працю з виховання підростаючого покоління та вагомий внесок у розвиток освіти міста нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 1236, наказ Міністерства освіти України № 61 від 21.03.2000 р.). За значний внесок у підготовку та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів та за плідну роботу з обдарованою молоддю – почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ № 1005-к від 11.10.2004 р.). Розпорядженням Одеського міського голови №1989-01 від 23.12.2004 р. нагороджений Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка». За особистий внесок у розвиток освіти присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси» (рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.09.2005 р. № 516). За вагомий внесок у забезпечення високого рівня освітньої підготовки учнів, зміцнення матеріально-технічної бази гімназії був нагороджений почесною відзнакою (золотий знак з діамантом) голови Одеської обласної державної адміністрації (постанова від 31.05.2007 р.). За особистий внесок у розвиток освіти Указом Президента України від 05 жовтня 2012 р. №582/2012 присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
У різні часи змінювались спеціальності та напрями підготовки фахівців, втручалась війна та соціальні катаклізми, але своє ім’я та високу репутацію технікум не втрачав. Усіма силами сприяли цьому його співробітники.

У 2003 року електротехнікум зв’язку було перейменовано на технікум зв’язку та інформатизації. Того ж року він увійшов до складу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова як її структурний підрозділ.
2007 року технікум зв’язку та інформатизації реорганізовано в коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 04.06.2020 року №762 «Про перейменування відокремленого структурного підрозділу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова» Коледж зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С. Попова з 28.08.2020 року перейменований на Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова».
Наказами Міністерства освіти і науки України від 09.11.2020 року №1387 «Про утворення Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку» та від 16.04.2021 року № 425 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.2020 року №1387 «Про утворення Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку» Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова» перейменований на Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж зв’язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку».

З 1958 року по 2003 рік коледж здійснював підготовку молодших спеціалістів тільки за заочною формою навчання. У 2003 році отримана ліцензія та вперше був здійснений набір студентів на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти, а з вересня 2004 р. почався набір студентів на основі базової загальної середньої освіти.

Сьогодні коледж здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за денною та заочною формами навчання за спеціальностями:
121 «Інженерія програмного забезпечення» (денна форма навчання). Підготовка фахівців у галузі програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення програмного забезпечення, реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.
122 «Комп’ютерні науки» (денна форма навчання)
спеціалізація «Обслуговування програмних систем та комплексів» – освітня концепція спеціальності полягає в підготовці техніків-програмістів для обслуговування комп’ютерних систем і мереж.
спеціалізація «Безпека комп’ютерних систем та мереж» – важливою функціональною складовою є захист інформації в інформаційних системах від спотворення, викрадення, або несанкціонованого використання. Підтримка та реалізація таких функції є прерогативою фахівців з безпеки комп’ютерних систем та мереж.
172 «Телекомунікації та радіотехніка» (денна та заочна форма навчання)
спеціалізація Телекомунікації – Розвиток інформаційного суспільства в Україні потребує підготовки великої кількості фахівців, здатних обслуговувати обладнання сучасних телекомунікаційних систем і мереж та оргтехніку.
спеціалізація Радіотехніка – Студенти даного фаху вивчають структуру та компоненти різних систем мобільного зв’язку, проблеми проектування, моніторингу та керування мережами та інші технічні проблеми.
071 «Облік та оподаткування» (денна форма навчання)
спеціалізація Оціночна діяльність Фахові молодші бакалаври даної спеціалізації отримують кваліфікацію «оцінювач-експерт», «оцінювач рухомого та нерухомого майна» і можливість працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях на посадах брокера з цінних паперів.

З 2017 р. коледж здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями:
Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» – це професійна підготовка в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення; змога займатися багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і суперкомп’ютерів до кругового проектування.
Спеціальність 126 «Інформаційні технології» – відіграють значну роль у формуванні актуальної реальності. Ви здобудете знання для роботи з сучасними інформаційними системами сфери ІТ.
Випускники Коледжу мають право продовжити навчання в Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку або в інших закладах вищої освіти ІІІ-IV рівня акредитації.

До структури коледжу входять три циклові комісії: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-математичної підготовки, інтелектуальних технологій та зв’язку.
Навчальні заняття проводяться у двох орендованих приміщеннях за адресами: Олександрівський проспект, 6 та вул. Мала Арнаутська, 66, а також на кафедрах Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку.
Для забезпечення навчального процесу в коледжі функціонують 9 кабінетів, 3 комп’ютерні класи, облаштовані сучасними персональними комп’ютерами, мультимедійними проекторами та екранами, РК-телевізорами-моніторами, 9 лабораторій, у тому числі 2 лабораторії навчальної електромонтажної та професійної практики. Для потреб освітнього процесу та наукової роботи студентів т викладачів усі комп’ютери під’єднані до інтернету. Кабінети та лабораторії коледжу забезпечені необхідним інвентарем, устаткуванням та меблями.
Для проведення навчальних занять використовуються також спеціалізовані лабораторії профільних кафедр університету.
Іногороднім студентам коледжу надаються місця у гуртожитках університету, що забезпечує потребу студентів у житлі на 100%.
Для фізичного виховання студентів використовуються спортивні зали університету, обладнані необхідним спортивним інвентарем.
Викладачі коледжу здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів, які беруть участь у студентській науково-технічній конференції «Телекомунікаційні, інформаційні та комп’ютерні мережі та системи: теперішнє та майбутнє» та виступають з доповідями. Конференція проводиться щорічно з 2010 року.
У коледжі активно працює рада студентського самоврядування, яка разом з адміністрацією організовує та впроваджує різноманітні навчально-виховні заходи.
У коледжі проводяться щорічні спортивні змагання з баскетболу, волейболу, футболу, армреслінгу, тенісу, шашок тощо. Студенти та викладачі коледжу щорічно беруть активну участь у Всеукраїнській спартакіаді працівників та студентів зв’язку, де посіли багато призових місць, зокрема з тенісу, дартсу, шашок.
Збірна команда студентів коледжу бере участь у спортивних змаганнях із різних видів спорту та олімпіаді з фізичного виховання серед закладів фахової передвищої освіти Одеської області.
З метою підвищення рівня національно-патріотичного виховання щорічно з 2009 року, у червні, проводяться військово-польові збори студентів першого курсу на полігоні університету.