Вступнику

До уваги вступників на основі базової середньої освіти (9-ти класів)👇

Цього року для вступу на денну (дуальну) форму навчання на фахового молодшого бакалавра вам  потрібно реєструвати електронні кабінети та подавати заяви тільки в електронній формі (окрім випадків зазначених в Правилах прийому)

Реєстрація особистих електронних кабінетів починається 23 червня на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа про освіту;

тип та номер ( серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

📸У сам кабінет необхідно завантажити фото вступника, а також вказати контактні номери телефону.

‼️Будь ласка, не завантажуйте «селфі» чи некоректне фото, адже заклад освіти може використовувати його для замовлення студентського (учнівського) квитка.

🗓Редагувати внесену інформацію можна до моменту подання першої електронної заяви. Можливість подання електронних заяв буде відкрита 30 червня та триватиме до 18-ї години 13 липня.

📃Докладні інструкції в текстовому та відео форматах будуть розміщені на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

❗️Зверніть увагу:

➡️конкурсний бал вступника на бюджет обчислюється як КБ =С, де С – це оцінка співбесіди, яка може включати до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів на базі КОЛЕДЖУ.

Мотиваційний лист є обов’язковим. За мотиваційний лист бали не нараховуються. Застосовуються мотиваційні листи для рейтингування вступників на місця державного замовлення з однаковим конкурсним балом. Для вступників за кошти фізичних та юридичних осіб мотиваційний лист – основа рейтингування.

Мотиваційний лист подається в електронному вигляді, додатки до мотиваційного листа приймаються Приймальною комісією на електронній скринці colegeonat@ukr.net з вказаною темою листа «Додатки до мотиваційного листа».

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви. КЕП  (кваліфікований електронний підпис) можна отримати в Державній податковій службі України, яка є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.

#vstup2022 #вступ2022 #stayinukraine

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ” здійснює підготовку:

 

На базі 9 та 11 класів за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за такими спеціальностями:

Фаховий молодший бакалавр
(денна форма навчання)

Програмні системи сьогодні присутні всюди: практично будь-які електронні пристрої містять програмне забезпечення того чи іншого виду. Сьогодні індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Прогнози економічного розвитку галузі стримуються нестачею кваліфікованих кадрів. Тому підготовка фахівців у галузі програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення програмного забезпечення (ПЗ), реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем є актуальною. З дипломом фахового молодшого бакалавра з розробки програмного забезпечення можна займати посади в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем організацій та установ; брати участь у розробці програмних та програмно-технічних систем; працювати на підприємствах різного профілю.

Освітня програма «Обслуговування програмних систем та комплексів» – освітня концепція спеціальності полягає в підготовці техніків-програмістів для обслуговування комп’ютерних систем і мереж. Майбутні програмісти опановують мови програмування, сучасні системи автоматизованої обробки інформації, технологію розробки програмного забезпечення, технологію комп’ютерних мереж, комп’ютерну графіку. Основними завданнями професійної діяльності фахівця є: обслуговування програмних систем і комплексів; розробка програмного забезпечення з використанням алгоритмічних мов; збір і аналіз вхідних даних для проектування програмного забезпечення; розробка алгоритмів розв’язання задач у відповідності з існуючим технічним завданням; використання сервісів інтернет і веб-технологій при реалізації розподілених інформаційних систем; інсталяція програм і програмних систем, налаштування і обслуговування програмно-апаратних засобів; використання стандартів і методів контролю якості програмної документації. 

Фаховий молодший бакалавр з обслуговування програмних систем та комплексів може займати посади фахівця з інформаційних технологій, фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну), фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з формування та управління електронних баз даних, техніка із системного адміністрування, фахівця з монтажу та ремонту комп’ютерної техніки.

Освітня програма «Безпека комп’ютерних систем та мереж» – забезпечення надійної, безперебійної роботи інформаційних систем життєво необхідне як на загальнодержавному рівні, так і в умовах повсякденної діяльності окремих підприємств, установ, бізнес компаній, тощо. Не менш важливою функціональною складовою є захист інформації в інформаційних системах від спотворення, викрадення, або несанкціонованого використання. Підтримка та реалізація таких функції є прерогативою фахівців з безпеки комп’ютерних систем та мереж, роль яких посилюється, стає дедалі більш актуальною з розвитком високотехнологічного та інформатизованого суспільства.

Кібербезпека – це захищеність від наявних та потенційно небезпечних проявів інформаційних загроз для нормального функціонування інформаційних систем, а також комплекс заходів та засобів, що спрямовані на захист комп’ютерів, обчислювальних мереж від несанкціонованого доступу та інших дій, пов’язаних з крадіжкою, блокуванням, пошкодженням, руйнуванням та знищенням як випадкового, так і цілеспрямованого впливу.

Випускники даної спеціалізації можуть працювати на підприємствах та організаціях України службах інформаційної та кібербезпеки державних та недержавних установ та підприємств, у тому числі Департамент кіберполіції Національної поліції України.

У процесі навчання студенти опановують технології побудови комп’ютерних систем та мереж, методи та засоби захисту інформації та комп’ютерних і інформаційних систем; підходи, засоби та технології адміністрування систем та мереж, вивчають мови програмування, технології розробки програмних продуктів, методи та технології криптографічних перетворень, інженерно-технічного і адміністративно-організаційного захисту інформації.

Освітня програма  «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та техніки»

Розвиток інформаційного суспільства в Україні потребує підготовки великої кількості фахівців, здатних обслуговувати обладнання сучасних телекомунікаційних систем і мереж та оргтехніку. Оргтехніка – це технічні засоби, які використовуються для механізації та автоматизації управлінських та інженерно-технічних робіт: зберігання, пошуку, передачі та обробки інформації в умовах сучасного офісу. Оргтехніка включає в себе комп’ютерну техніку, що складається з персональних комп’ютерів, модемів, принтерів, сканерів тощо, копіювальну техніку, факси, апаратуру стаціонарних телефонних і мобільних мереж зв’язку.
Спеціалісти даного фаху працюють у будь-якого оператора зв’язку ПАТ «Укртелеком», U’tel, ТОВ „Телекарт-Прилад“, MTC, „Life”, „Kyivstar”, „Beeline”, „GoldenTelecom”, Vega” тощо. Молоді фахівці обслуговують мережі зв’язку і локальні комп’ютерні мережі фінансових структур, газового та нафтового комплексів України, Укрзалізниці, силових структур та інших підприємств, працюють в компаніях з обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки.

Освітня програма  «Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»

Студенти даного фаху вивчають структуру та компоненти різних систем мобільного зв’язку, проблеми проектування, моніторингу та керування мережами та інші технічні проблеми. Радіозв’язок, особливо мобільний, дає свободу пересування, свободу вибору місця й часу прийняття рішення, коли інформація настільки необхідна, що немає часу повертатися до офісу чи шукати фіксований термінал зв’язку.
Фахові молодші бакалаври даного фаху можуть працювати техніками радіозв’язку, мобільного зв’язку, проводового радіомовлення, кабельного та цифрового телебачення, менеджерами на FМ-радіостанціях та на підприємствах, пов’язаних з електронікою.

Освітня програма “оціночна діяльність”

на українському ринку нерухомості, який розвивається досить високими темпами і має реальні стратегічні перспективи, представлені практично всі види об’єктів житлового, громадського і промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці – оцінювачі.
Фахові молодші бакалаври даної спеціалізації отримують кваліфікацію «оцінювач-експерт», «оцінювач рухомого та нерухомого майна» і можливість працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях на посадах брокера з цінних паперів; біржового маклера, дилера цінних паперів, торговця нерухомістю, торгівельного агента, торгівельного брокера, обліковця, касира, бухгалтера, економіста, оцінщика майна та земельних ділянок.

 

На базі 11-ти класів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

Бакалавр
(денна форма навчання)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

– Випускник спеціальності “Комп’ютерна інженерія” – це фахівець з комп’ютерних мереж і технологій. Комп’ютерні інженери, мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Комп’ютерні інженери займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і суперкомп’ютерів до кругового проектування. Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, аналогових датчиків, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп’ютерні інженери також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку та датчики.

Спеціальність 126 «Інформаційні технології»

– Інформаційні системи та технології користуються великим попитом на сучасному ринку. Вони увійшли у всі сфери нашого життя та відіграють значну роль у формуванні реальної дійсності. Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість отримати знання щодо роботи із сучасними інформаційними системами та технологіями та знайти перспективну роботу в ІТ-сфері.
Майбутні випускники спеціальності «Інформаційні системи та технології» – це висококваліфіковані професіонали, об’єктами майбутньої  діяльності яких є: розробка алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення систем управління, проектування та розробка програмних систем, побудова локальних, глобальних, корпоративних і промислових комп’ютерних мереж, технології створення та управління базами даних, сучасні методології і засоби створення комп’ютерних систем, технології моделювання об’єктів, класів та систем
Підготовка за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» дозволить випускникам працювати скрізь, де розробляються, впроваджуються, адаптуються або експлуатуються різноманітні інформаційні системи та технології, зокрема, як: прикладні програмісти; керівники проектів; спеціалісти з інформаційних систем управління; інженери з супроводження інформаційних систем; консультанти з впровадження та реінжинірингу; спеціалісти з захисту інформації; системні аналітики; адміністратори комп’ютерних систем та мереж; спеціалісти з обробки даних; тестери програмних систем; адміністратори баз даних; розробники веб-додатків.

Приймальна комісія ВСП ФКЗI ДУIТЗ : 65045, м. Одеса, Олександрівський проспект. 6, кабінет 106

Телефон: (048) 728 97 71;