Вакантні посади

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД

В цьому розділі публікується інформація про вакантні посади, які наразі наявні у ВСП «Фаховий коледж зв’язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»

– на поточний момент вакантних посад в коледжі немає

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ ВИКЛАДАЧІВ

– копія паспорту

– копію диплому про освіту з додатком

– РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

– диплом про присудження наукового ступеню (за умови наявності)

– атестат про присвоєння вченого звання (за умови наявності)

– державний сертифікат про рівень володіння державною мовою або документ про повну загальну середню освіту (крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі)

– атестаційний лист

– трудова книжка або її копія (для сумісників)

– військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків)

– посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, особи з інвалідністю)

– фото 3х4 – 2 шт.

– свідоцтво про одруження (за умови наявності)

– свідоцтво про народження дитини (до 15-ти років) (за умови наявності)

– медична книжка

– документи про державні нагороди, почесні звання та заохочення (за умови наявності)

довідка та графік з основного місця роботи у довільній формі (для сумісників)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ ФАХІВЦІВ ТА РОБІТНИКІВ

– копія паспорту

– копію диплому про освіту з додатком

– РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

– трудова книжка або її копія (для сумісників)

– військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків)

– посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, особи з інвалідністю)

– фото 3х4 – 2 шт.

– свідоцтво про одруження (за умови наявності)

– свідоцтво про народження дитини (до 15-ти років) (за умови наявності)

– медична книжка

довідка та графік з основного місця роботи у довільній формі (для сумісників)