Циклова комісія інтелектуальних технологій та зв’язку

Кокорєва Зінаїда Радіонівна

Посада Голова циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку
Освіта: назва ЗВО, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація Одеський електротехнічний інститут в’язку ім. О.С. Попова, 1991 р., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок», кваліфікація: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, 1968 р., спеціальність «Телеграфія і телефонний зв’язок», кваліфікація: інженер електрозв’язку
Науковий ступінь, рік присвоєння
Кваліфікаційна категорія, рік присвоєння/підтвердження Спеціаліст вищої категорії, підтверджена 10.04.2020 р.
Педагогічне звання, рік присвоєння/підтвердження Викладач-методист, підтверджене 10.04.2020 р.
Навчально-методична діяльність Дисципліни, що викладаються: Цифрові системи комутації та їх технічне обслуговування Вимірювання в телекомунікацііях Радіовимірювання Лінії передачі Навчальна електромонтажна практика Навчальна професійна практика Виробнича технологічна практика Стажування
Наукова діяльність
Методична діяльність (наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій)
Особливі відомості (підвищення кваліфікації)
Голова циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку

Бєльдюгіна Світлана Сергіївна

Посада Викладач циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку
Освіта: назва ЗВО, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація Одеський електротехнічний інститут в’язку ім. О.С. Попова, 1991 р., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок», кваліфікація: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, 1991 р., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок», кваліфікація: інженер електрозв’язку
Науковий ступінь, рік присвоєння
Кваліфікаційна категорія, рік присвоєння/підтвердження Педагогічне звання, рік присвоєння/підтвердження
Педагогічне звання, рік присвоєння/підтвердження
Навчально-методична діяльність Дисципліни, що викладаються: Обчислювальна техніка та МП Цифрова техніка та мікропроцесори Цифрові пристрої Основи цифрової обробки сигналів Логістичні системи телекомунікацій Аудіовідеотехніка та апаратура радіозв’язку Радіопередавальні пристрої Поширення радіохвиль та антенно-фідерні пристрої Системи зв’язку рухомої служби Електроживлення систем зв’язку
Наукова діяльність
Методична діяльність (наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій)
Особливі відомості (підвищення кваліфікації)
Викладач циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку

Борисенко Валентина Семенівна

Посада Викладач циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку
Освіта: назва ЗВО, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація Одеський електротехнічний інститут в’язку ім. О.С. Попова, 1991 р., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок», кваліфікація: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, 1979 р., спеціальність «Радіозв’язок і радіомовлення», кваліфікація: інженер радіозв’язку і радіомовлення
Науковий ступінь, рік присвоєння
Кваліфікаційна категорія, рік присвоєння/підтвердження спеціаліст вищої категорії, присвоєна 12.04.2019 р.
Педагогічне звання, рік присвоєння/підтвердження
Навчально-методична діяльність дисципліни, що викладаються: Звукове та телевізійне мовлення Телевізійні системи передачі Технічне обслуговування радіотелевізійного обладнання Технічне обслуговування радіотелевізійного обладнання Системи супутникового та кабельного телебачення Навчальна професійна практика
Наукова діяльність
Методична діяльність (наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій)
Особливі відомості (підвищення кваліфікації)
Викладач циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку

Козаченко Людмила Олександрівна

Посада Викладач циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку
Освіта: назва ЗВО, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація Одеський електротехнічний інститут в’язку ім. О.С. Попова, 1991 р., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок», кваліфікація: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, 1970 р., спеціальність «Радіозв’язок і радіомовлення», кваліфікація: інженер радіозв’язку
Науковий ступінь, рік присвоєння
Кваліфікаційна категорія, рік присвоєння/підтвердження Спеціаліст вищої категорії підтверджена 10.04.2020 р.
Педагогічне звання, рік присвоєння/підтвердження Викладач-методист, підтверджене 10.04.2020 р.
Навчально-методична діяльність Дисципліни, що викладаються: Навчальна електромонтажна практика Виробнича технологічна практика Стажування
Наукова діяльність
Методична діяльність (наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій)
Особливі відомості (підвищення кваліфікації)
Викладач циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку

Малюта Сергій Олександрович

Посада Викладач циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку
Освіта: назва ЗВО, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація Одеський електротехнічний інститут в’язку ім. О.С. Попова, 1991 р., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок», кваліфікація: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2008 р., диплом магістра, спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі», кваліфікація: магістр телекомунікацій
Науковий ступінь, рік присвоєння
Кваліфікаційна категорія, рік присвоєння/підтвердження Спеціаліст вищої категорії, присвоєна 12.04.2019 р.
Педагогічне звання, рік присвоєння/підтвердження
Навчально-методична діяльність Дисципліни, що викладаються: Основи програмування Засоби оргтехніки та їх технічне обслуговування Обладнання інформаційних мереж підприємств та його технічне обслуговування Організація та збереження баз даних Бази даних Організація баз даних та знань Інтернет-технології Комп’ютерні бази даних Системи керування базами даних
Наукова діяльність
Методична діяльність (наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій)
Особливі відомості (підвищення кваліфікації)
Викладач циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку

Орлова Лілія Борисівна

Посада Викладач циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку
Освіта: назва ЗВО, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація Одеський електротехнічний інститут в’язку ім. О.С. Попова, 1991 р., спеціальність «Багатоканальний електрозв’язок», кваліфікація: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2009 р., спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі», кваліфікація: інженер з телекомунікаційних систем та мереж
Науковий ступінь, рік присвоєння
Кваліфікаційна категорія, рік присвоєння/підтвердження Спеціаліст першої категорії, присвоєна 30.03.2017 р.
Педагогічне звання, рік присвоєння/підтвердження
Навчально-методична діяльність Дисципліни, що викладаються: Інформатика Організація комп’ютерних мереж Комп’ютерні мережі Технологія захисту інформації Захист інформації в ТСМ Обслуговування та підтримка ІТ-інфраструктури компанії Людинно-машинний інтерфейс Основи телекомунікаційних систем та мереж Виробничо-технологічна практика Переддипломна практика
Наукова діяльність
Методична діяльність (наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій)
Особливі відомості (підвищення кваліфікації)
Викладач циклової комісії інтелектуальних технологій та зв’язку